İç Mimarlık Eğitim ve Öğretimi

İç Mimarlık Eğitimi

İç Mimarlık Ana Sanat Dalı, eğitim-öğretim programında; kültür ve sanat kültürü veren teorik dersler, diğer bölümlerle ortak olup, alana yönelik dersler ayrı programlanmıştır.

İkinci sınıftan itibaren alana yönelik teorik ve uygulamalı dersler çeşitlendirilerek, öğrencilerin bireysel tercihlerinde gelişmelerine olanak sağlanır. Ayrıca, öğrencilerin farklı alanlara uyum sağlayabilme yetenekleri ve ekip çalışma ruhunun gelişebilmesi için son sınıflarda seçmeli teorik ve uygulamalı dersler ve seminerlerle müfredat programı daha da zenginleştirilmiştir.

İç Mimarlık Anasanat Dalında verilecek dört (4) yıllık eğitim-öğretim süresince programın birinci yılında Temel Tasarım ve Teknik Çizim gibi uygulamalı dersler dışında ortak sanat ve kültür dersleri yer almakta, ikinci ve daha sonraki yıllarda mesleki uygulamalı derslerin oranları program içerisinde artmaktadır. Malzeme Bilgisi, Yapı Bilgisi, Rölöve ve Restorasyon, Ergonometri, Tasarım Stüdyosu gibi derslerle devam eden eğitim-öğretim, Bitirme Projesi çalışmasıyla tamamlanır.

İç Mimarların İş Olanakları

İç Mimarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun olanlar “İç mimar” ünvanını alırlar. Uğraşlarının temeli; görsel iletişim esaslarına dayalı, form ve fonksiyonu bütünleştirici sanatsal bir tasarım dili oluşturmak, mekansal, çevresel düzenlemeler yapmak, bunları sistemleştirmek ve bunlara standart modüller geliştirmektir.

Çalışma alanları oldukça geniştir. Endüstriyel ve ekonomik alanlarda: Sergileme, tanıtma ile ilgili modüllerin geliştirilmesi, ürünlerin ambalajlanması ile ilgili tasarımların yapılması; kültürel alanlarda: Müze, galeri ve benzeri kültürel etkinlik gösteren özel kurum ve kamu kuruluşlarında görsel iletişim görevinin yürütülmesi; sosyal ve eğitim hizmetleri alanlarında: Kentlerin mekan donatımı ve ışıklandırılması: içmimarlık alanında da iç mekanların tasarımı, dekorasyonu ve donatımı gibi hizmetlerde İç mimar olarak görev alırlar.

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Enstitüler Binası 3. Kat, Kampüs – ANTALYA
Tel: +90 242 227 44 00 - 1475
Tel: