Duyurular

» KES KATLA YAPIŞTIR ÇALIŞTAYI
» İç Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans Programımız Açılmıştır

Linklerimiz

Misyon

Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İçmimarlık Bölümü’nün temel görevi, İçmimarlık mesleği alanında gerekli olan temel bilgi ve becerilere sahip, görsel algı ve mekânsal kavrayışı gelişmiş; yapılı çevrenin inşası ile ilgili çok disiplinli, disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alacak; yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eden; ve Avrupa Birliği (AB) uyum süreci çerçevesinde genişlemekte olan mesleki uygulama alanını kullanabilecek uluslararası yetkinliğe ve iletişim yeteneğine sahip olan; yaratıcı, girişken ve üretken içmimarlar yetiştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İçmimarlık Bölümü’nün temel vizyonu, öğrencilerin bireysel tercihlerinde gelişmelerine olanak sağlayan; farklı yaratıcı yaklaşımları ve yeni teknoloji kullanımını destekleyen; öğrenci hareketliliğini teşvik eden, değişim programları standartlarına uygun bir eğitim vermektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Enstitüler Binası 3. Kat, Kampüs – ANTALYA
Tel: +90 242 227 44 00 - 1475
Tel: