Duyurular

» KES KATLA YAPIŞTIR ÇALIŞTAYI
» İç Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans Programımız Açılmıştır

Haberler

» Öğrenci Proje Sergisi – OCAK 2020
» TMMOB İçmimarlar Odası Antalya Şubesi Ziyareti
» Flexart Workshop Etkinliği – ARALIK 2015

Linklerimiz

Misyon

Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İçmimarlık Bölümü’nün temel görevi, İçmimarlık mesleği alanında gerekli olan temel bilgi ve becerilere sahip, görsel algı ve mekânsal kavrayışı gelişmiş; yapılı çevrenin inşası ile ilgili çok disiplinli, disiplinler arası çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alacak; yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eden; ve Avrupa Birliği (AB) uyum süreci çerçevesinde genişlemekte olan mesleki uygulama alanını kullanabilecek uluslararası yetkinliğe ve iletişim yeteneğine sahip olan; yaratıcı, girişken ve üretken içmimarlar yetiştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İçmimarlık Bölümü’nün temel vizyonu, öğrencilerin bireysel tercihlerinde gelişmelerine olanak sağlayan; farklı yaratıcı yaklaşımları ve yeni teknoloji kullanımını destekleyen; öğrenci hareketliliğini teşvik eden, değişim programları standartlarına uygun bir eğitim vermektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Enstitüler Binası 3. Kat, Kampüs – ANTALYA
Tel: +90 242 227 44 00 - 1475
Tel: